Arayın Randevu Alın: İstanbul 0216 550 12 13 & Ankara 0312 426 26 83
Atec Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Atec Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı

İngiltere'de Hazırlık ve Pre-Master Eğitimi

İngiltere’de Hazırlık Programı ( International Foundation Year)

İngiltere’de hazırlık programlarına aslında biz “soft landing” de demekteyiz çünki ülkemizde verilen lise eğitimi gelişmiş ülke standartlarıda değil özelliklede İngiliz sisteminden tamamen uzakta. Bundan dolayı öğrencinin hem sisteme, hem ülkeye hemde atmosphere alışması icin yapılmış özel eğitim programlarıdır.
Öğrencinin okumak istediği üniversite alanı odaklı programlardır. Bu programlar ortalama %70 oranın da üniversite dersleri ve digger %30 oranında da “study skill ve academic English”dedigimiz eğitimi kapsar. Bundan dolayıda öğrencilerin bu programlara Kabul alabilmesi icin belirli oranda İngilizce seviyesine sahip olması istenir
Kabul şartları her program ve içerige göre farklılık göstersede temelde iyi bir lise not ortalaması ve minimum 5.0 ve/veya 5.5 ielts skoru istenmektedir.
Bu programların çoğunluğu üniversite kampüslerinde sunulsada, kampüs dışlarında özel kurumlar tarafından da verilmektedir.
İngiltere’de hazırlık programları hemen hemen tüm alanlar için vardır, bun tıp eğitimi de dahil.
Program başlangıcları : Eylül ve Ocak

Diploma Programı ( International Year One)
Diploma programı, aslında isminin tam karşılığı olmamakla birlikte üniversitenin 1. senesi için gerekli akademik koşulları karşılayamayan ancak Foundation yılı için akademik olarak fazla iyi olan öğrencilere sunulan programdır. Üniversitelerin ilk yılına denk bir eğitim seçeneğidir. Diploma programlarını bitiren öğrenciler gerekli koşulları yerine getirdikleri takdirde, doğrudan 2. sınıfa geçerek lisans öğrenimlerine devam ederler.

Diploma Programının içeriğinde üniversitede verilen 1.sınıf dersleri yanı sıra, çalışma becerileri ve İngilizce bilgisi takviye amaçlı öğrencilere verilmektedir.

Diploma programları çok fazla çeşitlilik göstermez, hazırlıklar gibi her alanda yoktur. Genelde var olan programlar işletme ağırlıklı olmakla birlikte çok az sayıda da mühendislik, mimarlık ve pisikoloji alanlarında da bulmak olasıdır.
Bu programın amacı öğrencinin bir yıl hazırlıkta zaman kaybetmesinin yerine lisans birinci sınıf eğitimini uluslar arası öğrencilerle birlikte daha sıcak bir ortamda ve eğitmenlerin öğrencilere daha yoğun bir eğitim sunma avantajlarını sağlamak üzere yapılandırılmış ve tamamen üniversite tarafından onaylanmış programlardır.
Kabul şartları her program ve içerige göre farklılık göstersede, öğrencinin mezun olduğu lise ve not ortalamasının yanısıra aldığı extra sınav ve dersler(SAT, ACT vs) ile birlikte minimum 6.0 ve üzeri ielts skoru istenmektedir.
Program başlangıcları : Eylül ve Ocak

Graduate Diploma (Pre – Masters)
Graduate Diploma veya Pre –Master’s programı, İngiltere’de yüksek lisans yapmak isteyen ancak gerekli koşulları sağlayamayan öğrenciler için bir nevi hazırlık programıdır.

Program kapsamında İngilizce yetenekleri, çalışma becerileri ve seçilen alana göre akademik bilgiler verilir. Bir yüksek lisans programı öncesi öğrencinin eksiklerini saptar ve onları kapatmaya çalışır. Ayrıca üniversitedeki eğitiminde yararlı olabilecek araştırma teknikleri, sunum yapma, not alma, makale yazma gibi bir takım becerileri kazandırır.

Kimi üniversitelerde öğrencinin İngilizce seviyesine göre, kaç dönemlik eğitim göreceği belirlenir(3-6-9 ay) fakat kimi üniversitelerde de sadece 9 aylık akademik eğitim olarak sunulur ki bunlar genelde ” rank”leri (sıralamaları) oldukça yüksek üniversitelerdir. Bu programlara kabul koşulları yine öğrencinin akademik başarısının yanı sıra İngilizce yeterlilik olarak da minimum IELTS 5.5

Pre-Master’s alımları Eylül, Ocak ve Haziran aylarında yapılırken, bazı okullar Nisan ayında da öğrenci kabul etmektedir. Program süreleri ve kabullerinin tamamen kişiye özel irdelenmesi gerekir, verdiğimiz tüm bilgiler geneldir.
Program başlangıcları : Eylül, Ocak, Haziran


Pre – Sessional English
İngilizcesi belirli oranda yeterli olmayan lisans veya yüksek lisans programına başlayacak olan öğrencilere yaz aylarında verilen özel ve yoğun İngilizce kurslarıdır. Pre-Sessional programına kabul alan öğrencilerin eğitimleri süresince çeşitli ödev ve testlerle seviyeleri ölçülüp yeterli görülenlere kabul aldıkları programa kurs sonunda sınavsız geçme hakkı sağlar.

Pre – Sessional kursu üniversite tarafından kampüsün içinde verilir. Bu yönüyle de okuyacağı üniversiteyi ve şehri daha yakından tanımak ve bu arada da İngilizcesini akademik açıdan mükemmel hale getirmek isteyen öğrenciler için oldukça uygundur.

Program başlangıcları : Haziran ve Eylül