Jean Monnet 2021-2022 Başvuruları Başladı!

Jean Monnet Bursu

Jean Monnet Burs Programı Nedir?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı projesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış kişi sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Bursun kapsamı nedir?

2021-2022 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta yüksek lisans öğrenimi görebilmekte veya araştırma programlarına katılabilmektedir.

Kimler başvurabilir?

AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

–  Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

–  Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

–  Üniversitelerin akademik veya idari personeli

–  Üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.